Towarzystwo Edukacji Patriotycznej
im. gen. Karola Ziemskiego

powstało 1 marca 2015 r. Działa w trzech głównych obszarach:
edukacja historyczna "Ćwieki 1863", działalność teatralna oraz promocja postaw pro obronnych.

Towarzystwo jest członkiem Rady Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego.

Towarzystwo powstało z potrzeby sformalizowania różnych aktywności społeczności lokalnej prowadzonych w Nasutowie k/Lublina od ponad 20 lat.

Patronem Towarzystwa jest urodzony w Nasutowie, generał Karol Ziemski ps. Wachnowski, dowódca Powstania Warszawskiego na Starym Mieście.


Zapraszamy do współpracy!


Działania TowarzystwaĆwieki 1863

Oddział nasutowskich ćwieków swą nazwę zawdzięcza dowódcy Kajetanowi Ćwiek Cieszkowskiemu. Strzelcy walczyli w 1863 roku na ziemi lubelskiej, podlaskiej, sandomierskiej i radomskiej. Wyróżniali się szaro-żółtymi mundurami i świetnym wyszkoleniem. Zadaniem grupy jest krzewienie postaw patriotycznych, edukacja młodego pokolenia, integracja społeczności lokalnej oraz poznanie i promocja walorów historycznych i turystycznych Lubelszczyzny. Grupa działa poprzez udział w uroczystościach i inscenizacjach, pokazy edukacyjne i gry terenowe. Organizuje projekty o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.

Więcej o inscenizacjach

Teatr

Teatr z Nasutowa to grupa teatralna, która działa od dwóch lat w ramach Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie. Patronat sprawuje parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nasutowie i Dom Nasutów. Teatr skupia miejscowe rodziny. W spektaklach występuje nawet do 50 osób, od dzieci, rodziców aż po osoby starsze. Grupa przygotowuje i wystawia przedstawienia o różnej tematyce, najczęściej osadzone w realiach swojej miejscowości.

Więcej o teatrze


Postawy pro obronne

Program „Budujemy obronę terytorialną” obejmuje m.in. zajęcia szkoleniowe w zakresie topografii, pierwszej pomocy, patrolowania - nauki poruszania się w terenie, nauki strzelania. Stosujemy interaktywne metody pracy, organizujemy obozy survival, jedno i wielodniowe gry terenowe, gry ASG. Ponadto prowadzimy edukację historyczną oraz współpracę międzynarodową.

Więcej o programie


Edukacja

Dla każdego w każdym wieku bo na naukę nigdy nie jest zbyt późno. Obozowisko Powstańców 1863, Powstańcza potyczka '63, Quest story ... Scenariusze przygotowane dla różnych grup wiekowych. Udział w tym przedsięwzięciu to gwarantowane emocje, edukacja i przygoda. Wcielając się dla przykładu w powstańców styczniowych poznamy ich codzienne obowiązki - rozbijanie namiotów z XIX w., przygotowanie posiłków ale też szkolenie, musztrę, naukę gry na tarabanach, pierwszą pomoc, prezentacje sztandarów i rodzajów broni strzelców, kosynierów, jazdy.

Więcej o edukacjiNAPISZ DO NAS
towarzystwo@nasutow.pl