PROKLAMACJA

Środowisk Lubelskich na Rzecz Obronności

Pełny tekst proklamacji / PDF

DEKLARUJEMY
w duchu najlepszych tradycji odpowiedzialności obywatelskiej, w trosce o bezpieczeństwo naszych rodzin, Miasta Lublina, Ziemi Lubelskiej i całej Rzeczypospolitej Polskiej osobiste zaangażowanie i reprezentowanych przez nas organizacji we wspieraniu działań na rzecz obronności, w tym aktywną pomoc w tworzeniu i promocji obrony terytorialnej, w budowanie szerokiej koalicji środowisk, którym bliska jest idea wspomagania obronności, we współpracę w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży.


.
.
.

3 czerwca 2016 w Lublinie odbyło się spotkanie organizacji działających na rzecz edukacji patriotycznej i wychowania pro obronnego.

W czasie mszy św. w Katedrze Lubelskiej odbyła się inwestytura Orderu św. Jana Kantego, a następnie przemarsz z Katedry ulicami Starego Miasta do lubelskiego zamku. W przemarszu wzięły udział formacje historyczne m.in. Bractwo Kurkowe i nasutowskie "ćwieki 1863 r." oraz współczesne oddziały przygotowujące do obrony terytorialnej m.in. Legia Akademicka i Towarzystwo Sokół. Na zamku nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji współpracy na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży. Organizatorami uroczystości były Bractwo Kurkowe, Legia Akademicka i Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Foto: Zbigniew Jurkowski, Aleksander Wolak, Lucyna Omieczyńska

Relacja w Radiu Lublin

http://moje.radio.lublin.pl/najwazniejsza-jest-przyszlosc-lubelskie-bractwo-kurkowe-zyskalo-nowych-czlonkow.html

„Najważniejsza jest przyszłość”. Lubelskie bractwo kurkowe zyskało nowych członków


POSŁUCHAJ   


Relacja w Telewizji Lublin

Panorama Lubelska - początek 09:58

http://lublin.tvp.pl/25639202/3-czerwca-2016-g-1830