"ĆWIEKI" W TVP

Program o edukacji historycznej i wychowaniu proobronnym

Oddział nasutowskich ćwieków uczestniczył w emitowanym "na żywo" ogólnopolskim programie telewizyjnym. 12 lutego 2017 r. TVP 3 przygotowała godzinny program o edukacji historycznej i wychowaniu proobronnym.

W audycji wzięli udział rekonstruktorzy z Fundacji Niepodległości, uczniowie klas mundurowych, Legia Akademicka, "Strzelec" oraz ćwieki z Towarzystwa Edukacji Patriotycznej z Nasutowa. Mówiliśmy o potrzebie poznawania historii swojej rodziny i najbliższej okolicy oraz budowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie, bliskich i kraj. Wspominając naszych przodków z czasów powstania styczniowego przypominaliśmy o konieczności patrzenia w przyszłość, tak jak nasi bohaterscy powstańcy z oddziału ćwieków.