Ostatni
Niezłomny-Wyklęty

W Trzebieszowie k/Łukowa odbył się pogrzeb chorążego Antoniego Dołęgi ps "Znicz", żołnierza kampanii wrześniowej, AK i Zrzeszenia WiN. Ostatni Niezłomny-Wyklęty, dzięki ofiarności wielu mieszkańców powiatu łukowskiego, ukrywał się przez 37 lat. Nigdy się nie ujawnił, zmarł w 1982 r.

Pochowany został potajemnie przez swoich współtowarzyszy z oddziału partyzanckiego, bez ceremonii pogrzebowej. 19 listopada 2017 r., po 35 latach, z asystą kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego spoczął na cmentarzu w Trzebieszowie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z minister Anną Marą Anders i przewodniczącym Urzędu ds. Kombatantów Janem Józefem Kasprzykiem


Relacje w TVP Lublin i Polskim Radio Lublin:

https://lublin.tvp.pl/34878192/pozegnanie-chorazego-antoniego-dolegi
https://www.radio.lublin.pl/news/ostatnie-pozegnanie-chorazego-antoniego-dolegi-ps-znicz


Senator Anna Maria Anders


Mówią mieszkańcy powiatu łukowskiego


Chorąży "Znicz", ostatni żołnierz antykomunistycznego podziemia w swoich pamiętnikach przywoływał ks. gen. Stanisława Brzóskę, ostatniego powstańca styczniowego. Walkę i życie porównywał do losu żołnierzy 1863 roku. Dlatego na pogrzebie bohatera w Trzebieszowie nie mogło zabraknąć pocztu nasutowskich ćwieków.O losach chorążego Dołęgi opowiada film TVP Lublin w reżyserii Bogny Bebder – Motyki pt.: "Polski nie zniszczy nic na świecie - historia chorążego Dołęgi". Na Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni dokument otrzymał nagrodę im. Janusza Krupskiego. Wątki powstania styczniowego zawarte w filmie zostały zrealizowane przy udziale naszego Towarzystwa.