Obozowisko Powstańców 1863

wraz z elementami gry edukacyjnej „Powstańcza Potyczka ‘63”


Trwająca 4-5 godzin prezentacja życia powstańców styczniowych zawiera elementy dydaktyczne dla dzieci i młodzieży obrazujące m.in.: codzienne obowiązki, rozbijanie namiotów z XIX w., przygotowanie posiłków, szkolenie, musztrę, naukę gry na tarabanach, pierwszą pomoc, rekrutacje, prezentacje sztandarów i rodzajów broni w tym strzelców, kosynierów, jazdę.
Odwiedzający będą mogli m.in. uczestniczyć w nauce musztry, klepaniu kos, prezentacji broni. Prezentacja zapewnia udział odwiedzających w wielu zajęciach a odtworzone mundury, broń i wyposażenie obozowe pozwalają na ‘przeniesienie’ się w epokę Powstania Styczniowego. Pokaz przygotowany jest specjalnie na uroczystości patriotyczne związane ze świętami narodowymi, historycznymi rocznicami, dożynkami i rodzinnymi piknikami.

Prezentację „Obozowisko powstańców 1863 r.” możemy rozbudować o elementy bitewne. Potyczka odbywa się z udziałem m.in.: strzelców, kosynierów, regimentu artylerii lekkiej oraz kozackich wojsk carskich. Tworzymy scenariusze dostosowane do miejsca prezentacji. Zapewniamy reżyserię, profesjonalną narrację i oprawę muzyczną.

Patronat:
Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi inscenizacjami :
Inscenizacje Towarzystwa Edukacji Patriotycznej