Noworoczne
kolędowanie organizacji patriotycznych

21 stycznia 2017 r. , w przededniu 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w murach Lubelskiego Zamku odbyło się noworoczne kolędowanie organizacji patriotycznych.

Grupa nasutowskich ćwieków wystawiła poczet sztandarowy oraz przedstawiła etiudę teatralną „Pożegnanie powstańca”. Wydarzeniem artystycznym wieczoru był koncert polskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Wołyńskie Słowiki" im. gen. Tadeusza Kościuszki z Łucka na Ukrainie. Chórzyści i tancerze z Wołynia zaprezentowali specjalny program artystyczny inaugurujący obchody roku imienia Tadeusza Kościuszki. Całość wydarzenia zakończyła salwa armatnia regimentu artylerii Bractw Kurkowych RP.

Organizatorami spotkania byli: Lubelskie Bractwo Kurkowe, Wspólnota Polska i Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego.
Fotografie Mirosław Trembecki