Przy powstańczej mogile

Przy powstańczej mogile w Nowym Stawie uczczono pamięć bohaterów niepodległościowe zrywu 1863 r.

W 154 rocznicę wybuchu powstania styczniowego grupa historyczna „nasutowskie ćwieki” wystawiła wartę honorową. Ks. Adam Buczyński, proboszcz parafii pw. NMP z Nasutowa odmówił modlitwę w intencji poległych powstańców i Ojczyzny. Sergiusz Kieruzel, prezes Towarzystwa im. gen. K. Ziemskiego odczytał apel poległych. Salwę honorową z broni czarno prochowej oddał oddział ćwieków i regiment artylerii Bractw Kurkowych RP.

Uroczystości zorganizowało Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego.


RELACJA w RADIU LUBLIN:
http://radio.lublin.pl/news/5883b07083ba88d1343c9869
Fotografie: Piotr Apolinarski