Lubelska Noc Kultury

Podpisanie na Zamku w Lublinie Proklamacji Lubelskich Środowisk Historycznych Dawnej Rzeczypospolitej zainaugurowało Lubelską Noc Kultury. Proklamację o współpracy poprały stowarzyszenia zaangażowane w edukacje historyczną: Lubelskie Bractwo Kurkowe św. Jana Kantego, Dragonia Zamku w Zawieprzycach, Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego z Nasutowa.