Już czas czyli kucie kos przed Trybunałem Koronnym

22 stycznia 2015 roku uczciliśmy pamięć Bohaterów Powstania Styczniowego. Obozowisko powstańców na Rynku Starego Miasta w Lublinie przygotowane przez grupę edukacji patriotycznej "Ćwieki" z Nasutowa.Spotkanie kolędowe środowisk działających na rzecz Polonii i Polaków za granicami kraju. Organizatorzy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Nowy Staw Foundation z udziałem Bractwa Kurkowego i Grupy edukacji patriotycznej "Ćwieki" z Nasutowa. Chór "Ponad granicami" pod dyrekcją Jacka Brzezińskiego. Chórzytami są studenci Centrum Języka i Kultury dla Polonii UMSC w Lublinie.