Dowódcy Powstania Styczniowego rekrutowali się z wojska rosyjskiego, niektórzy z pruskiego. Bywali wśród nich weterani powstania listopadowego, ale małymi oddziałami dowodzili przede wszystkim wychowankowie Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui, przeniesionej z czasem do niewielkiego miasta Cuneo. Szkołę zorganizował Ludwik Mierosławski. Jej inauguracja miała miejsce 11 grudnia 1860 roku. Funkcję dyrektora pełnił gen. Józef Wysocki. Wykładali doświadczeni oficerowie. Porucznik Marian Langiewicz prowadził zajęcia z regulaminu artylerii, Ludwik Mierosławski wykładał musztrę kosynierską i wraz z Wysockim historię wojen. Obsolwentami było około 200 młodych ludzi. Większość trafiła do powstania...

Przed jesiennym sezonem imprez nasutowskie ćwieki '63 ćwiczą non stop. Grupa edukacji patriotycznej "Ćwieki" występuje w odtworzonych mundurach słynnego na Ziemi Lubelskiej i Sandomierskiej oddziału powstańców styczniowych z 1863r. Oddział dowodzony był przez płk Kajetana Ćwieka-Cieszkowskiego. W programie edukacyjnej grupy z Nasutowa są rekonstrukcja obozowiska powstańców z interaktywnym udziałem publiczności m.in. kucie kos, historyczne gry terenowe i oprawa uroczystości patriotycznych.

Grupa edukacji patriotycznej „Ćwieki 1863"

bezpośrednio nawiązuje do historii okresu Powstania Styczniowego.

"Ćwieki" nazwę zawdzięczają swojemu dowódcy pułkownikowi Kajetanowi Ćwiek-Cieszkowskiemu. Żołnierzami byli ochotnicy, chłopcy i dziewczęta przede wszystkim z terenu obecnej gminy Niemce, Lubartowa i Lublina. Oddział wsławił się w wielu bitwach i potyczkach Powstania Styczniowego na ziemi lubelskiej, sandomierskiej, radomskiej i kresach wschodnich. Zadaniem grupy jest krzewienie postaw patriotycznych, edukacja młodego pokolenia, integracja społeczności lokalnej oraz poznanie i promocja walorów historycznych i turystycznych Lubelszczyzny. Grupa działa poprzez udział w uroczystościach i inscenizacjach, pokazy edukacyjne i gry terenowe. Organizuje projekty o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.