Ks. Stanisław Brzóska,

generał i naczelny kapelan powstania styczniowego.

W chwili wybuchu powstania styczniowego pełnił rolę naczelnika administracji powstańczej powiatu łukowskiego. 23 stycznia z grupą włościan zaatakował garnizon łukowski. Mianowany przez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała. Podczas powstania brał udział w bitwach pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą, Sławatyczami i Fajsławicami. Wiosną 1864 roku zorganizował około czterdziestoosobowy oddział konny, rozbity dopiero w końcu grudnia tego roku. W roku 1865 ukrywał się wraz ze swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim we wsi Krasnodęby-Sypytki pod Sokołowem, w domu sołtysa Ksawerego Bielińskiego. W kwietniu 1865 roku wieś została otoczona przez wojska rosyjskie. W czasie walki został ranny w rękę i wraz z adiutantem Wilczyńskim dostał się do niewoli. Wyrokiem sądu polowego został skazany na powieszenie. Egzekucję na ks. Brzósce i Wilczyńskim wykonano 23 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim w obecności dziesięciotysięcznego tłumu. Brzóska był ostatnim powstańcem, który utrzymał się w Królestwie aż do późnej wiosny 1865.Sokołów Podlaski maj 2015

Apel poległych i warta honorowa przy pomniku ks. gen. Stanisława Brzóski,ostatniego powstańca zrywu 1863 roku.


Więcej o uroczystościach w prasie - Podlasie24


Grupa edukacji patriotycznej „Ćwieki 1863"

bezpośrednio nawiązuje do historii okresu Powstania Styczniowego.

"Ćwieki" nazwę zawdzięczają swojemu dowódcy pułkownikowi Kajetanowi Ćwiek-Cieszkowskiemu. Żołnierzami byli ochotnicy, chłopcy i dziewczęta przede wszystkim z terenu obecnej gminy Niemce, Lubartowa i Lublina. Oddział wsławił się w wielu bitwach i potyczkach Powstania Styczniowego na ziemi lubelskiej, sandomierskiej, radomskiej i kresach wschodnich. Zadaniem grupy jest krzewienie postaw patriotycznych, edukacja młodego pokolenia, integracja społeczności lokalnej oraz poznanie i promocja walorów historycznych i turystycznych Lubelszczyzny. Grupa działa poprzez udział w uroczystościach i inscenizacjach, pokazy edukacyjne i gry terenowe. Organizuje projekty o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.