Budujemy Obronę Terytorialną

Manewry szkoleniowe pod patronatem
Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

Nasutów 7.05.2016


Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w maju 2016 roku zorganizowało kolejne już manewry szkoleniowe "Budujemy Obronę Terytorialną".

Manewry obejmowały:

  • szkolenie strzeleckie
  • szkolenie z topografii wojskowej
  • bytowanie w terenie otwartym – surwiwal
  • patrolowanie - naukę poruszania się w terenie otwartym, podmokłym, lesie i forsowanie przeszkód terenowych
  • grę militarno-obronną ASG.


Nie zabrakło wspólnej modlitwy, konferencji popularyzującej ideę obrony terytorialnej oraz odwiedzin miejsca bitwy z okresu powstania styczniowego. Kadrę stanowili weterani misji wojskowych oraz instruktorzy surwiwalu.

Program „Budujemy obronę terytorialną” obejmuje m.in. zajęcia szkoleniowe w zakresie topografii, pierwszej pomocy, patrolowania - nauki poruszania się w terenie, nauki strzelania. Stosujemy interaktywne metody pracy, organizujemy obozy survival, jedno i wielodniowe gry terenowe, gry ASG. Ponadto prowadzimy edukację historyczną oraz współpracę międzynarodową.

Koordynator programu

Andrzej Nowicki

Szef zespołu wyszkolenia

Robert Polak

Kierownik zespołu ds. międzynarodowych

Aneta Szczykutowicz

Kontakt: andrenowi@o2.pl
Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego
Nasutów 98a, 21-025 Niemce, Polska