Seminarium programowe

Obrona terytorialna
sprawność, celność, współdziałanie

Lublin - Nasutów 29-30 sierpnia 2016
Podczas seminarium programowego „Obrona terytorialna - sprawność, celność, współdziałanie.” poruszane będą zagadnienia obrony terytorialnej jako wojskowej reprezentacji społeczności lokalnej.


Spotkanie planowane jest w dn. 29-30 sierpnia 2016 się w Nasutowie/ Lublina. W seminarium wezmą udział m.in. prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, Waldemar Jakson, burmistrz miasta Świdnik oraz w części dyskusyjnej samorządowcy i działacze pro obronnych organizacji obywatelskich z Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy. Ukrainy i Polski.
Organizatorami spotkania jest Legia Akademicka i Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.Do dyspozycji pozostaje komitet organizacyjny: Andrzej Nowicki, wiceprezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego, email: andrenowi@o2.pl tel. 665990309.
Koordynator programu

Andrzej Nowicki

Szef zespołu wyszkolenia

Robert Polak

Kierownik zespołu ds. międzynarodowych

Aneta Szczykutowicz

Kontakt: andrenowi@o2.pl
Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego
Nasutów 98a, 21-025 Niemce, Polska