Ławko szkolna - dziękujemy

Z okazji 130-lecia powstania szkoły w Nasutowie wystawiony został spektakl „Ławko szkolna, dziękujemy”. Materiały do scenariusza zaczerpnięto ze szkolnych kronik z początku XX wieku oraz ze wspomnień absolwentów szkoły.

27 maja 1895 roku w dworku rządcy w Nasutowie - obecnie budynku szkoły urodził się Karol Jan Ziemski, generał brygady odznaczony za swoje bohaterskie czyny dwoma orderami Virtuti Militari i trzema Krzyżami Walecznych. Więcej o generalne ...
Scenariusz i reżyseria spektaklu "Ławko szkolna- dziękujemy!" - Grażyna Gliwka.