Towarzystwo Edukacji Patriotycznej
im. gen. Karola Ziemskiego


Nasutów 98a, 21-025 Niemce

Na mapach Google


towarzystwo@nasutow.pl

Działalność pro obronna

Andrzej Nowicki

Prezes Zarządu

Grupa teatralna z Nasutowa

Grażyna Gliwka

Wiceprezes Zarządu

Edukacja historyczna

Jacek Romanowski

Wiceprezes Zarządu