Nasutów


1381 r.
pierwsza informacja o miejscowości.
do 1832 r.
siedziba gminy
1885 r.
powstanie szkoły podstawowej.
1921 r.
utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej.
1989 r.
powstanie parafii.
1995 r.
otwarcie międzynarodowego domu spotkań młodzieży Fundacji Nowy Staw znanego pod nazwą Dom Nasutów, Nasutów gościł ponad 35 tys. młodych ludzi z 57 krajów.
2015 r.
powstanie Towarzystwa Edukacji patriotycznej im. gen. K. ZiemskiegoZwiązani z NasutowemBł. Biskup Władysław Goral

(1898 – 1945) absolwent szkoły w Nasutowie


Społecznik, duszpasterz robotników, biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, zamordowany w niemieckim obozie zagłady Sachsenhausen w kwietniu 1945 r., błogosławiony Kościoła Katolickiego


Kardynał Stefan Wyszyński

(1901 – 1981) ukrywał się w Nasutowie w czasie okupacji niemieckiej w 1942 r.


Prymas Polski (1948-1981), biskup lubelski (1946-1948), jeden z największych Polaków XX wieku, swoją postawą dawał przykład jak bronić godności każdego człowieka. „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”


Generał Karol Ziemski

(1895-1974) urodził się w Nasutowie


Generał Wojska Polskiego, bohater wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., nauczyciel korpusu oficerskiego, dowódca Powstania Warszawskiego na Starym Mieście w 1944 r., po wojnie na emigracji w Londynie, dwukrotnie odznaczony najwyższym polskim orderem wojennym Virtuti Militari