Towarzystwo Edukacji Patriotycznej
im. gen. Karola Ziemskiego


Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego powstało 1 marca 2015 r.
Działa w trzech głównych obszarach: edukacja historyczna "Ćwieki 1863"; działalność teatralna oraz promocja postaw pro obronnych.

Towarzystwo jest członkiem Rady Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego.

Towarzystwo powstało z potrzeby sformalizowania różnych aktywności społeczności lokalnej prowadzonych w Nasutowie k/Lublina od ponad 20 lat.

Patronem Towarzystwa jest urodzony w Nasutowie, generał Karol Ziemski ps. Wachnowski, dowódca Powstania Warszawskiego na Starym Mieście.


Zapraszamy do współpracy!

Działalność pro obronna

Andrzej Nowicki

Prezes Zarządu

Grupa teatralna z Nasutowa

Grażyna Gliwka

Wiceprezes Zarządu

Edukacja historyczna

Jacek Romanowski

Wiceprezes Zarządu