Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej gen. Karola Ziemskiego


17.01.2014. Uroczystości upamiętniające generała Karola Ziemskiego rozpoczęła msza św. w kościele NMP w Nasutowie. Msza św. koncelebrowana była przez ks. Adama Buczyńskiego, proboszcza w Nasutowie, ks prof. Mariana Zająca z KUL, ks. Marka Urbana, rektora kościoła pw Św. Ducha w Lublinie oraz o. Włodzimierza Wieczorka OP z Lublina. Biogram o urodzonym w Nasutowie bohaterze generale K. Ziemskim przedstawił Sergiusz Kieruzel, prezes Domu Nasutów.

We mszy i odsłonięciu tablicy pamiątkowej wzięły udział poczty sztandarowe i delegacje: Światowego Związku Armii Krajowej, NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego, Klubów Żołnierzy Rezerwy, Legii Akademickiej KUL, Akademii Złota 9, szkół z Niemiec, Ciecierzyna, Jakubowic, Krasienina, Nasutowa, Rudki, I Licem im. St. Staszica w Lublinie, którego absolwentem był gen. K. Ziemski, grupy edukacji patriotycznej „Nasutowskie Ćwieki” w odtworzonych historycznych mundurach i Bractwa Kurkowego.
Sergiusz Kieruzel o uroczystościachMieszkańcy o uroczystościach


Tablicę odsłonił por. Ryszard Kister, prezes Światowego Związku Armii Krajowej w Lublinie. Następnie prezes Ryszard Kister przekazał biało-czerwoną flagę młodzieży z Nasutowa. Tablicę poświęcił ks. Marek Urban, również urodzony w Nasutowie jak gen. Karol Ziemski. Po odsłonięciu tablicy upamiętniającej generała odbył się pokaz militarny przygotowany przez Legię Akademicką oraz popularnonaukowa sesja historyczna w Domu Nasutów.

Zobacz program - PDF


Karol Ziemski ps. Wachnowski (ur. w 1895r. w Nasutowie) był twórcą Legii Akademickiej w 1918r, wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej w okresie II Rzeczpospolitej, obrońcą twierdzy Modlin w 1939r., w konspiracji szefem wyszkolenia piechoty Komendy Głównej AK, dowódcą oddziałów powstańczych na Starym Mieście w 1944r. Po wojnie przebywał na emigracji w Londynie gdzie m.in. był członkiem Rady Narodowej i przewodniczącym Komisji Krzyża Armii Krajowej. Był dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych za bohaterstwo na polu walki.Honorowy patronat nad uroczystościami objęła Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska.

W mediach